1458505_584680738246404_884684237_n 

Facebook Account အသစ္ကို သင္ကိုယ္တိုင္ ဖုန္းျဖင့္ အလြယ္ကူဆုံးႏွင့္ အရိုးရွင္းဆုံးဖြင့္နည္းေလးပါ။ Confirm Code ရိုက္ျဖည့္စရာမလိုသလို Connection ေကာင္းလ်င္ အခ်ိန္ (၁၀) မိနစ္ခန္႔သာ ၾကာႏိုင္ပါသည္။

ေရွးဦးစြာ gmail အေကာင့္လိုအပ္ပါတယ္။ ၁။ gmail အေကာင့္ဖြင့္ရန္ ဖုန္းမွာ gmail app ရွိရပါမယ္။ gmail app ဖြင့္၀င္ၿပီးလ်င္ ထို app မွ setting ကို၀င္ပါ။ add account ကိုႏွိပ္ပါ။ next ကိုႏွိပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ထပ္ေပၚလာေသာ create ႏွင့္ sign in မွ create ကို ႏွိပ္ပါ။ ၂။ Add a Google Account အတြက္ first name, last name ကို ျဖည့္ပါ။ username တြင္ သင္အသုံးျပဳလိုသည့္ နာမည္ထည့္ပါ။ ထိုနာမည္သည္ သင္၏ email address ျဖစ္လာပါမည္။ ေသခ်ာစြာ မွတ္သားထားပါ။ နာမည္တူရွိလ်င္ သင္ေရြးခ်ယ္ရန္ အျခားနာမည္ ေပးလာပါမည္။ ထို႔ေနာက္ next ကိုႏွိပ္ပါ။ ၃။ Type a password အတြက္ သင့္ရဲ႕ password အနည္းဆုံး ၈ လုံး ရိုက္ထည့္ေပးပါ။ ထိုအရာသည္ သင္၏ gmail password ျဖစ္ပါသည္။ ေသခ်ာစြာ မွတ္သားထားပါ။ confirm password တြင္ ထို password ကို ျပန္ရိုက္ထည့္ပါ။ ထို႔ေနာက္ next ကို ႏွိပ္ပါ။ ၄။ Security question ကို သင္ႀကိဳက္ရာေရြးပါ။ Answer တြင္ ေျဖပါ။ Secondary email တြင္ သင့္မွာရွိလ်င္ ထည့္ပါ။ မရွိလ်င္လည္း ထားခဲ့ပါ။ Create ကို ႏွိပ္ပါ။ Google Term Service တြင္ English ကိုေရြးပါ။ I agree, Next ကိုႏွိပ္ပါ။ ၅။ ေဖာ္ျပထားေသာ စာလုံးမ်ားကို ရိုက္ထည့္ပါ။ Next ကိုႏွိပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ Finish ကို ႏွိပ္ပါ။ Add a Google Account ေပၚလာသည္တြင္ Finish setup ကို ႏွိပ္ပါ။ သင္ Gmail account တစ္ခုရသြားပါၿပီ။ Refresh ျဖစ္ေစရန္ Menu> Setting> Account and sync ၀င္ၿပီး sync လုပ္လိုက္လ်င္ သင့္ Mail box ထဲသို႔ Gmail Team မွ အသိအမွတ္ျပဳေသာ Mail ၃ ေစာင္ ေရာက္လာပါမည္။ Gmail account ရၿပီးလ်င္ Facebook account ဆက္လက္ဖြင့္ႏိုင္ပါၿပီ။ ၁။ Facebook အေကာင့္ဖြင့္ရန္ ဖုန္းမွာ Facebook app ရွိရပါမယ္။ Facebook app ဖြင့္၀င္ၿပီးလ်င္ ေအာက္ေျခနားမွ Sign Up for Facebook ကို ႏွိပ္ပါ။ ၂။ First Name တြင္ သင္အသုံးျပဳမည့္ ေရွ႕ အမည္၊ Surname တြင္ သင္အသုံးျပဳမည့္ ေနာက္ အမည္၊ Email Address or Phone Number တြင္ သင္၏ gmail address (…………@gmail.com)၊ Gender တြင္ က်ားျဖစ္လ်င္ Male, မ ဆိုလ်င္ Female ၊ Birthday တြင္ သင့္ေမြးေန႔၊ New Password တြင္ သင့္ Password (အနည္းဆုံး ၈ လုံး၊) တို႔ကို ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္ေပးရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေအာက္ေျခမွ Sign Up ကို ႏွိပ္ပါ။ ၃။ ထို႔ေနာက္ Profile information မ်ားကို ျဖည့္ပါ။ Save ကိုႏွိပ္ပါ။ Search for Friends တြင္ သင္သိေသာ သူငယ္ခ်င္းကို ရိုက္ႏွိပ္ကာ ရွာႏိုင္ပါသည္။ (သူ၏ gmail လိပ္စာသိလ်င္ ရိုက္ထည့္ပါက ပိုျမန္ပါသည္။) ထို႔ေနာက္ Search ကိုႏွိပ္ပါ။ သူ၏ name က်လာပါမည္။ Add ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ Next ကို ႏွိပ္ပါ။ ၄။ သင္၏ Profile picture အတြက္ Add Photo ကိုႏွိပ္ပါ။ ပုံ မထည့္လိုေသးလ်င္လည္း ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ Next ကို ႏွိပ္ပါ။ ၅။ Confirm Your Email သို႔ ေရာက္ရွိပါလိမ့္မည္။ Confirm Your Email ဆိုသည့္ ျမန္မာျပည္ Facebook အသုံးျပဳသူေတြ အေၾကာက္ဆုံး Confirm Code ျဖည့္ျခင္း လာပါၿပီ။ စိတ္မပူပါႏွင့္။ Confirm Code လုံး၀ျဖည့္စရာမလို၊ ဖုန္းနံပါတ္ေပးစရာမလိုတဲ့ လွ်ိဳ႕၀ွက္နည္းေလးကို ေျပာျပပါ့မယ္။ ဒီအတိုင္းေလးပဲ Menu ခလုတ္ကိုႏွိပ္ၿပီး ထြက္လိုက္ပါ။ ေစာေစာက လုပ္ခဲ႔တဲ႔ Gmail application ေလးကို ဖြင့္လိုက္ပါ။ သင့္ရဲ႕ Gmail inbox မွာ message ၅ ေစာင္ေရာက္ေနတာ သင္ ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ (မေရာက္ေသးလ်င္ ေစာင့္ေနပါ။) Refresh လုပ္ပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာ Internet Connection ေကာင္းေနဖို႔ေတာ႔ လိုပါသည္။ Three ways to get the most from Facebook mobile ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေရာက္ရွိေနေသာ ၅ ေစာင္ေျမာက္ mail ကို ဖြင့္လိုက္ပါ။ ထိုစာမ်က္ႏွာ၏ ညာဘက္အျခမ္းတြင္ *”Get Started”* ဟူေသာ အစိမ္းေရာင္ အကြက္ကေလးကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။ သင္၏ Facebook စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားပါၿပီ။ သင္ Facebook ကို Confirm Code ရိုက္ထည့္စရာမလိုဘဲ ျဖည့္ၿပီးသား ျဖစ္သြားပါၿပီ။ သင္ Facebook ကို အလြယ္ကူဆုံးႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ရရွိသြားပါၿပီ။ Log out လုပ္ၿပီး app မွျပန္၀င္ကာ Info update လုပ္ေပးပါ။ မလုပ္လိုသည့္ Info ကို Skip ႏွိပ္ၿပီး ေက်ာ္သြားပါ။ ဤနည္းျဖင့္ က်ဳပ္ဖြင့္ေပးခဲ႔ေသာ Facebook ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္တြင္ ပ်က္သြားေသာအေကာင့္ ၁၀ ဂဏန္းေအာက္သာ ရွိပါေသးသည္။ (အခေၾကးေငြ မယူပါ။ အင္တာနက္ဖိုးေတာင္ အိတ္စိုက္ကုန္ပါသည္။ ) ဤနည္းမွာ ဖုန္းနံပါတ္ မေပးရေသာေၾကာင့္ ဖုန္းတစ္လုံးတည္းႏွင့္လည္း account မ်ားစြာ သုံးႏိုင္ပါေသးသည္။ တစ္ခုသတိထားရန္မွာ ဤနည္းမွ အနည္းငယ္လြဲေခ်ာ္ခဲ့လ်င္ေတာ့ Verify code ျဖည့္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ေတာင္းပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာျပည္ဖုန္းႏွင့္ မပို႔ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ သင္ ေနာက္ထပ္အသစ္ျပန္ဖြင့္ဖို႔သာ ႀကိဳးစားပါေတာ့။ Facebook Account ျပန္လည္ရယူနည္း၊ Log မက်ေအာင္ ထိန္းသိမ္းနည္း၊ Hacker ရန္မွ ကာကြယ္နည္းမ်ားကိုလည္း အလ်ဥ္းသင့္လ်င္ ေဖာ္ျပပါဦးမည္။ Facebook သုံးစြဲျခင္းသည္ ဗဟုသုတ မ်ားစြာရရွိေစႏိုင္သလို တလြဲအသုံးခ်ပါက အက်ဳိးယုတ္ေစႏိုင္ပါသည္။ Facebook သုံးစြဲသူမ်ား ေကာင္းျခင္းဘက္တြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ၾကပါေစ။ ေမတၱာမ်ားစြာျဖင့္……. By ရဲရင့္ ထက္ၿမတ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s