အရင္တခါက တင္ေပးဘူးပါတယ္ဗ်ာ… လင့္ေသသြားတာနဲ႕ မရဘူးျဖစ္သြားတယ္

ဒိတစ္ခါေတာ့ေမာင္(စြယ္စံုက်မ္း)ကေန ကူးယူတင္ေပးလုိက္ပါတယ္ဗ်ာ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s