ဒီေကာင္ေလးကုိသံုးျပီး စိတ္ခ်မ္းသာပါေစဗ်ာ
https://play.google.com/ မွာ ဘတ္နွစ္ရာ ေက်ာ္ေတာင္ေပးရပါတယ္
Download>>>minus (or)box

 

 

 

 

 

 

အမ်ိဳးေကာင္းသား ဆိုဒ္မွာ ကူးယူတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s