ကၽြန္ေတာ္ အခုတစ္ခါ Laptop မွတစ္ဆင့္Wifi လြင့္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ Connectify Pro ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အရင္ version တုန္းကလဲတင္ေပးဖူးပါတယ္။သူ ့ကို အသံုးျပဳျပီး share ေပမဲ ့ ့လည္းမိမိ သတ္မွတ္ထားတဲ ့ hotspot password ကို မသိရင္သံုးလို ့မရပါဘူး။ မိမိေပးသံုးခ်င္တဲ ့သူမ်ားကို password ေပးျပီးသံုးခိုင္းမွသာသံုးလို ့ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္မိမိ share လုိက္တဲ ့wificonnectionကိုမိမိမသိဘဲ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳေနသူမ်ားရွိမရွိကိုလည္းClientsမွာၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္သိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Connectify Pro Version 3.6 နဲ ့ 3.5.1 ဆိုျပီး ႏွစ္ခုေပးထားပါတယ္။
မိမိအသံုးျပဳခ်င္တဲ ့ version ကို ေဒါင္းသြားလိုက္ပါဗ်ာ….

Password = it4monswan

Connectify Pro 3.6 with Keygen

Download from mediafire

Connectify Pro 3.5.1 with Keygen

Download from mediafire

Download from box

အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္လွ်က္……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s