အခုတင္ျပတဲ့နည္းပညာကေတာ့ ပုိတုိေရွာ့လုိ

ပုံနဲ႕ စာလုံးေပါင္ႀကြလုပ္တဲ့နည္းေလးပါ။

ပုိတုိေရွာ့ ေဆာ့၀ဲမလုိဘဲ

အင္တာနက္တြင္ လုပ္လုိ႕ရတဲ့နည္းေလးပါ။

ေအာက္မွာၾကည္႕လုိက္ေနာ္။

ဒီကေနသြားမယ္

မိမိႀကိဳက္တဲ့ စာလုံးကုိေတြေရြးလုိက္ပါ။

စာလုံးဒီဇုိင္းေတြ အမ်ားရွိပါတယ္။

ႀကိဳက္ၿပီးဆုိရင္း စာလုံးကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ။

 

အဲမွာ မိမိႀကိဳက္တဲ့ ေနာက္ခံပုံကုိေရြးလုိက္ပါ။

 

 

Text LOGO မွာ

ကုိယ္ႀကိဳက္တဲ့ စာေရးလုိက္ပါ။

ပငုအပငုပအ

ေရးၿပီးရင္း Change Logo ကုိႏွိပ္လုိက္ပါ။

 

 

ကုိယ္ေရးထားတဲ့ ပုံနဲ႕စာေပၚလာၿပီးဆုိရင္း

Right Click ႏွိပ္ၿပီး Save လုိက္ပါ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s