တန္ဖိုးနည္း 3G SIM Card နံပါတ္အေသ ေငြက်ပ္ ငါးေထာင္တန္ဖုန္းအား ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္း တြင္ထြက္ရွိရန္ ေရႊျပည္တံခြန္ကုမၸဏီမွ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးလြင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အခုစီမံကိန္း စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ။ မၾကာခင္ကာလမွာ လူတိုင္း ဖုန္းကိုင္ႏိုင္မယ့္ အေနအထား ေရာက္ရွိလာမွာ ျဖစ္တယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ယင္းစနစ္သည္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍မရေၾကာင္း ကုမၸဏီမွ ကိုင္ပိုင္ Network ကိုယ္ပိုင္စနစ္၊ ကိုယ္ပိုင္တာ၀ါ ႏွင့္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦး လြင္ႏုိုင္ဦးက ဆိုသည္။ “ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္လို႔မရတဲ့စနစ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ လုပ္ရမယ့္အေနအထား ျဖစ္တယ္””ဟု ရွင္းျပသည္။

ယခင္က ငါးေထာင္တန္ဖုန္း စီမံကိန္းျဖစ္ေပၚလာေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ စီမံကိန္း စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပးပို႔ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သို႔လည္း တင္ျပသြားရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ဇြန္ ၁၉ ရက္တြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ ေသာ စကားမ်ားအရ ျဖစ္ႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ား ရွိေနျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အားတက္မိေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ခန္႔သည္ ေသခ်ာသေလာက္ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလြင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔အတြက္ အက်ဳိးရွိထိေရာက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အက်ဳိးထိေရာက္မႈရွိေအာင္ အသံုးျပဳျခင္း၊ စီးပြားေရးတြက္ေခ် မကိုက္သည့္လုပ္ ငန္းမ်ား မလိုအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အသံုးစရိတ္မ်ား ေခၽြတာျခင္းတို႔ကို တစ္ဖက္က လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္သလို အျခားတစ္ဖက္ကလည္း ႏိုင္ငံပိုင္အခန္းက႑ ကိုေလွ်ာ့ၿပီး ပုဂၢိလိကပိုင္ အခန္းက႑ကို ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္တဲ့ ပုဂၢိလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ ဒုတိယအဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္တဲ့ ပုဂၢိလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ထုခြဲေရာင္းခ်ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားနဲ႔အညီ ႏိုင္ ငံပိုင္ အခ်ဳိးအစားမ်ားေနေသာ ဆက္သြယ္ေရးက႑၊ လွ်ပ္စစ္က႑၊ စြမ္းအင္က႑၊ သစ္ေတာက႑၊ ပညာေရးက႑၊ က်န္းမာေရးက႑၊ ေငြေရးေၾကးက႑ မ်ားကို က႑တစ္ ခုခ်င္း ေလ့လာသံုးသပ္လ်က္ ပုဂၢိလိကပိုင္ အခ်ဳိးအစားသို႔ ပိုင္ဆိုင္မႈအခ်ဳိး ကူးေျပာင္းေပးရင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေအာင္ အားေပးျမႇင့္တင္ သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ႏွင့္ အခ်ဳိးအစား ပါ၀င္မႈကို ျပန္လည္စိစစ္ သံုးသပ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေအာင္ ဒုတိယသမၼတ ဦး ေဆာင္တဲ့ ပုဂၢိလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရွင္အသစ္ကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္း ေပးၿပီး ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“လုပ္ႏိုင္တဲ့သူ လုပ္တာကို ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ေပါ့။ တကယ္လုပ္ႏိုင္သလား မလုပ္ႏိုင္ဘူးလား ဆိုတာကို မသိရေသးဘဲနဲ႔ တားျမစ္တာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီလက္ထက္မွာေတာ့ မ ျဖစ္သင့္ဘူး” ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္တစ္ဦးကေျပာသည္။

2 responses »

  1. ဆက္သြယ္ေရးရဲ႕ေစတနာ says:

    ဟင္ ခု ၾသဂတ္ၿပီးေတာ့မယ္ တုိတုိ ေရ တားတို႕ေဆာင့္ေနရဦးမွာလား နံရံနဲ႕

  2. chit ko ko says:

    ဘယ္ေတာ့လဲ? ဘယ္အခ်ိန္လဲ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s