ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ဆုိဒ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ရယူပါရန္ ! (iPhone Zawgyi)

Zawgyi keyboard နဲ့ font သြင္းနည္း

http://www.saturngod.net/?p=1848

Zawgyi Keyboard for iOS 5

http://www.saturngod.net/news/zawgyi-keyboard-for-ios-5
Ornagai on iPhone

http://www.saturngod.net/?p=1896

iTune with Zawgyi (Windows)

http://www.saturngod.net/?p=2029

(မွတ္ခ်က္။ ။ကိုႀကီးေက်ာ္ မွ ျပန္လည္တင္ျပသည္)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s