သူငယ္ခ်င္းတို႔အတြက္အသံုး၀င္ရင္လဲ၀င္ပါလိမ့္မယ္…….နည္းပညာစာအုပ္ေလးေတြကိုကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ရွိသေလာက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္…

Gmail အသံုးျပဳနည္းလွ်ိဳဳ၀ွက္ခ်က္မ်ား (ျမန္မာလိုစာအုပ္)

Gmail အသံုးျပဳနည္းႏွင့္ လွ်ိဳဳ၀ွက္ခ်က္မ်ား (ျမန္မာလိုစာအုပ္) 503 Kd

Gmail ရဲ့လွ်ိဳ ့၀ွက္ခ်က္မ်ားအေႀကာင္းေရးထားတဲ့ျမန္မာလိုစာအုပ္အသစ္ေလးပါ(ဒီမွာေဒါင္းပါ)
အဆင္ေျပႀကပါေစဗ်ာ့…..

===================================================================================

Basic HTML ျမန္မာလိ္ုစာအုပ္

SATURNGOG ေရးသားထားတဲ့ HTML အေႀကာင္းျမန္မာလိုစာအုပ္ပါ။

Basic HTML ျမန္မာလိ္ုစာအုပ္ 1.06 MB

=====================================================================================

Learning CSS ျမန္မာလိုစာအုပ္

SATURNGOD ေရးသားထားတဲ့ CSS အေႀကာင္းျမန္မာလိုစာအုပ္ပါ။
Learning CSS ျမန္မာလိုစာအုပ္ 119.88 KB

=====================================================================================

server2003 ျမန္မာလိုစာအုပ္

ကိုေဇာ္လင္းေရးသားထားတဲ ့ SEVER2003 ျမန္မာလိုစာအုပ္ပါ။
server2003 ျမန္မာလိုစာအုပ္ 3.67 MB

=====================================================================================

IndesignCS3 ျမန္မာလိုစာအုပ္

ကကကြန္ကေရးသားတဲ့ IN DESIGN CS 3 ျမန္မာလိုစာအုပ္ပါ။
IndesignCS3 ျမန္မာလိုစာအုပ္ 21.01 MB

=====================================================================================

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s