ဒါကေတာ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က Proxy အေၾကာင္းေတြ ေျပာတာ သတိရလို႕ mmflashsong ဆိုဒ္ကေတြ႕လို႕ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ

ကဲေအာက္မွာယူလိုက္ၾကေနာ္သူငယ္ခ်င္းတိုေရ
ထည္႕နည္ကေတာလူတိုင္နည္ပါးသိေနေတာ မေျပာျပေတာပါဘူး ျမန္မာႏိုင္ငံမွသူူငယ္ခ်င္းေတြကြန္က်ျခင္းမွကင္ေဝးပါေစ


(1) 212.93.193.90 >> 443

24.155.96.93 >> 8080

147.29.152.227 >> 8080

194.145.159.163 >> 8080

200.74.216.101 >> 80

speedhost.com >> 8080

ttcs.co.zw >> 80

adsl-65-42-21-210.dsl.lgtpmi.ameritech.net >> 8080

mail.icckenya.com >> 8080

mail2.p3b-sumatera.co.id >> 80

strancice-esinformatic1.lam.cz >> 80

203.81.163.66 >>8080

71.54.156.73 port 80

81.177.3.10 port 80

67.69.254.240 port 80

74.54.156.73 port 80

70.20.10.30. port 80

80.74.137.161 port 80

203.81.81.38 >> 80

192.168.0.1 >> 8080

212.93.193.88 >> 443

212.116.220.100 >> 443

212.93.193.89 >> 443

212.93.193.90 >> 443

134.153.184.17 >> 443

212.116.220.149 >> 443

192.18.102.59 >> 443

212.93.193.82 >> 443

212.93.193.83 >> 443

212.93.193.72 >> 443

203.81.72.200 >> 80
(2) http://spys.ru/free-proxy-list/SA/

http://sater.ru/httpproxylist.php

http://blog.qualityproxylist.com/

http://www.digitalfreestylentertainment.net/proxy-server.html

http://www.myiptest.com/staticpages/index.php/Free-Elite- Anonymous-…

http://www.projecthoneypot.org /ip_212.116.220.154?vid=3fu7vr24davme…

http://dataproxy.blogspot.com/2009/03/proxy-443.html
(3) 203.81.163.66>>80
203.81.163.66 pot 8080
74.200.228.182 pot 80
201.218.6.189 pot 8080
203.82.71.200pot 80
http://www.vtunnel.com/?????????
http://www.vtunnel.com/?????????
(4) Italy proxy 151.11.183.170 port 80

China proxy 59.61.236.18 port 80

Vietanm proxy 203.160.1.94 port 80

Japan proxy 219.101.35.83 port 3128

Amrican proxy 64.29.148.47 port 80

Russia proxy 82.208.87.232 port 3128

Hungary proxy 86.101.185.97 port 8080

Aus proxy 202.125.40.36 port 3128

Maxico proxy 148.233.159.58 port 8080
(5)Proxy Port 203.81.166.6 > 8080
203.81.166.20 > 8080
203.81.166.21 > 8080
203.81.163.66 > 80
70.20.10.30 > 80
70.60.20.30 > 80
72.52.96.31>80
209.32.48.75 .80
212.93.193.95 Port 8080)
203.81.163.66 >>80

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s