ပထမမိတ္ဆက္ေပးမဲ့  Games ကေတာ့ .

ဒီ Games က ဒီလိုေလးေတြ ရုပ္ႀကြေတာ့ မ်က္စီ သိပ္မပ်က္ဘူးဗ်။

ေနာက္ျပီး  ဒီလိုေလးေတြ ပစ္ခက္ေဆာ့ရေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာေပါ့ဗ်ာ..။

ေနာက္ျပီး တစ္ခန္းျပီးတိုင္းတစ္ခန္း မွတ္ေပးတယ္ဗ်ာ ..အဲလို စိတ္၀င္စားစရာ  Gmaes ေလးကို မ်ွေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္..။

အဲလို Games ေလးကို Dowload လုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ေအာက္က ။

==== >.>>>ဒီမွာ နိတ္ရန္… 0nline က လူတုိင္း Dowload  လုပ္တတ္တယ္ထင္လို

မေျပာေတာ့ဘူးဗ်..။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s