ကိုေဇာ္ေဇာ္ ေတာင္းထားလို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ၁၃ ဖိုင့္ ရွိပါတယ္။ အဆင္ေျပမယ္လို ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒီလ အတြင္း အင္တာနက္ ကေဖဆိုင္ ဖြင့္ဖို့ လုပ္ေနတာနဲ႕ လံုး၀ကို မအားေသးတဲ့ အတြက္ ပိုစ္ အသစ္ေတြ မတင္ႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ဒီထက္ပိုျပီး တင္သြားေပးပါမယ္။


DriverPackSolution – this is the most popular program to automatically install,update and search for drivers. Help download drivers for free.
It is aversatile manager to install drivers for all versions of Windows.Unlike the built-in features in Windows 7 driver updates, the programcan be used even without the Internet and find / install drivers fordevices not only popular Vender (as is the case with Windows Update).

Drivers Installer Assistant Final 3.01.24 – Assistant to install drivers
Theprogram is designed for easy installation of device drivers on yourcomputer with the installed operating system. To install usingpre-prepared or downloaded from other sites driver packages.
The installation of drivers is using a utility DPInst from Microsoft.
Theprogram keeps a database of drivers for multiple operating systems (OS)at once. To work with the correct driver for the OS, you simply selectthe appropriate tab. If you do not have the default operating systemsupport, you can add your own new operating system through themenu-options-supported OS.

Additional information
Automatic installation of drivers
Install the driver on almost any computer for only about 5 minutes.

Saving of time
After downloading the driver once no longer need to spend time searching for drivers.

Any driver for any computer
All drivers on one DVD-ROM!
Simplify downloading new drivers from the Internet.

Ability to update the drivers
Update existing driver to more recent versions.

Windows XP / Vista / 7 (x86-x64)
Supports all modern operating systems!
As a 32-and 64-bit version!

Ease of use
Simple and intuitive interface.

The program is suitable for all models of computers.
Thatincludes free drivers for laptops: Asus, Acer, Sony, Samsung, HP,Lenovo, Toshiba, Fujitsu-Siemens, DELL, eMachines, MSI …

Helpdownload free drivers for: motherboard, sound card (audio), Video Card,Network Card, Wi-Fi, chipset, controller, Bluetooth (bluetooth), modems,Web-camera, card reader, CPU, input devices, monitor, printer, scanner,USB, Other …
Download drivers for free from the manufacturers: Ati (Radeon), Nvidia (GeForce), Realtek, Intel, Amd, Atheros, Via

List of drivers:

DP_Graphics_ATI_wnt5_x32_1102TQ.7z
DP_Graphics_ATI_wnt6_x32_1102TQ.7z
DP_Graphics_ATI_wnt6_x64_1102TQ.7z
DP_Graphics_NV26724_wnt5_x32_1103Q.7z
DP_Graphics_NV26724_wnt6_x32_1103Q.7z
DP_Graphics_NV26724_wnt6_x64_1103Q.7z
DP_Video_Hybrid_wnt5_x86-32_1103.7z
DP_Video_Hybrid_wnt6-x64_1103.7z
DP_Video_Hybrid_wnt6-x86_1103.7z
DP_apple_x64_1006.7z
DP_CardReaders_wnt6-x64_1002.7z
DP_Chipset_wnt6-x64_1103.7z
DP_Gaming_wnt6-x64_812.7z
DP_Input_wnt6-x64_1002.7z
DP_LAN_wnt6-x64_1103.7z
DP_MassStorage_wnt6-x64_1103.7z
DP_Misc_wnt6-x64_1011.7z
DP_Modem_wnt6-x64_1101.7z
DP_Monitors_wnt6-x64_1102.7z
DP_Notebook_ACER_X64_1009.7z
DP_Printers_wnt6_x64_1010.7z
DP_Sound_Creative_wnt6-x64_1011.7z
DP_Sound_Others_wnt6-x64_1103.7z
DP_Sound_Realtek258_wnt6_x64_1103Q.7z
DP_Touchpad_wnt6-x64_1101.7z
DP_TV_Beholder_wnt6-x64_1102.7z
DP_TV_Others_wnt6-x64_1102.7z
DP_TVCARD_AVER_WNT6-X64_1102.7Z
DP_USB_wnt6-x64_1101.7z
DP_Video_ATI_wnt6-x64_1102.7z
DP_Video_Intel_wnt6-x64_1103.7z
DP_Video_nVIDIA_wnt6-x64_1102.7z
DP_Video_Others_wnt6-x64_1007.7z
DP_WebCam_wnt6-x64_1103.7z
DP_WLAN_wnt6-x64_1103.7z
DP_AVM_Broadband_wnt5_x86-32_1000.7z
DP_Bluetooth_wnt5_x86-32_1005.7z
DP_Broadband_wnt5_x86-32_1005.7z
DP_CardReader_wnt5_x86-32_802.7z
DP_Chipset_wnt5_x86-32_1101.7z
DP_HECI_SOL_wnt5_x86-32_1010.7z
DP_HID_wnt5_x86-32_1101.7z
DP_LAN_wnt5_x86-32_1102.7z
DP_LenovoT500Laptop_wnt5_x86-32_090818.7z
DP_MassStorage_wnt5_x86-32_1102.7z
DP_Misc_wnt5_x86-32_1011.7z
DP_Modem_wnt5_x86-32_1101.7z
DP_Monitor_wnt5_x86-32_1102.7z
DP_Notebook_Acer_wnt5_1010.7z
DP_Notebook_ASUS_1101.7z
DP_Notebook_dell_wnt5_1011.7z
DP_Notebook_FSC_1011.7z
DP_Notebook_HP_wnt5_1009.7z
DP_Notebook_IRBIS_1012.7z
DP_Notebook_IRU_1006.7z
DP_Notebook_Rover_wnt5_1001.7z
DP_Notebook_Samsung_1101.7z
DP_Phone_wnt5_x86-32_1002.7z
DP_Printers_wnt5_x86-32_1010.7z
DP_Scanner_wnt5_x32_Q.7z
DP_Sound_CMedia_wnt5_x86-32_1101.7z
DP_Sound_Conexant_wnt5_x86-32_1102.7z
DP_Sound_Creative_wnt5_x86-32_1101.7z
DP_Sound_Others_wnt5_x86-32_1102.7z
DP_Sound_Realtek_wnt5_x86-32_1103.7z
DP_Sound_Sigmatel_wnt5_x86-32_1102.7z
DP_Sound_SndMax_wnt5_x86-32_1102.7z
DP_Sound_VIA_wnt5_x86-32_1103.7z
DP_TV_Beholder_wnt5-x86-32_1102.7z
DP_TV_Others_wnt5_x86-32_1102.7z
DP_TV_TUNER_AVER_WNT5_X86-32_1102.7Z
DP_UAA_wnt5_x86-32_1006.7z
DP_USB_wnt5_x86-32_1101.7z
DP_Video_ATI_wnt5_x86-32_1102.7z
DP_Video_Intel_wnt5_x86-32_1103.7z
DP_Video_nVIDIA_wnt5_x86-32_1102.7z
DP_Video_Others_wnt5_x86-32_1101.7z
DP_Video_Toshiba_wnt5-x86_1009.7z
DP_WebCam_wnt5_x86-32_1101.7z
DP_WLAN_wnt5_x86-32_1102.7z
DP_apple_x64_1006.7z
DP_Bluetooth_wnt6-x86_1005.7z
DP_CableModem_wnt6-x86_1001.7z
DP_CardReaders_wnt6-x86_1001.7z
DP_Chipset_wnt6-x86_1103.7z
DP_Gaming_wnt6-x86_1001.7z
DP_LAN_wnt6-x86_1101.7z
DP_MassStorage_wnt6-x86_1103.7z
DP_Misc_wnt6-x86_1011.7z
DP_Modem_wnt6-x86_1101.7z
DP_Monitors_wnt6-x86_1102.7z
DP_Notebook_Acer_wnt6_1010.7z
DP_Notebook_HP_wnt6_1102.7z
DP_Notebook_lenovo_wnt6_1012.7z
DP_Printers_wnt6-x86_1010.7z
DP_RemoteControl_wnt6-x86_1001.7z
DP_Sound_Creative_wnt6-x86_1011.7z
DP_Sound_Others_wnt6-x86_1103.7z
DP_Sound_Realtek_wnt6-x86_1103.7z
DP_Touchpad_wnt6-x86_1101.7z
DP_TV_Beholder_wnt6-x86_1102.7z
DP_TV_Others_wnt6-x86_1102.7z
DP_TVCARD_AVER_WNT6-X86_1102.7Z
DP_USB_wnt6-x86_1101.7z
DP_Video_ATI_wnt6-x86_1102.7z
DP_Video_Intel_wnt6-x86_1103.7z
DP_Video_nVIDIA_wnt6-x86_1102.7z
DP_Video_Others_wnt6-x86_1007.7z
DP_WebCam_wnt6-x86_1101.7z
DP_WLAN_wnt6-x86_1103.7z

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s